free shipping on orders over €80

Privacybeleid

I. Bescherming van persoonsgegevens

 1. Overeenkomstig de wet van 29 augustus 1997. Bescherming van persoonlijke gegevens (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) De Verkoper informeert dat de persoonlijke gegevens van de Klant worden opgeslagen in de database van de Verkoper.
 2. Persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met de veiligheidseisen gespecificeerd in de Wet tot bescherming van persoonsgegevens van 29 augustus 1997 en in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (“AVG”).
 3. De “Verwerkingsverantwoordelijke” van persoonlijke informatie is de Verkoper, Michal Masłowski, die zaken doet onder de naam Orso Michał Masłowski, geregistreerd bij ul. Hetmanska 43 m. 105, 35-045 Rzeszów, Polen, onderworpen aan inschrijving in het Centraal Register van Economische Activiteiten onder het belastingbetaleridentificatienummer (NIP): 8133598880, nationaal officieel bedrijfsregisternummer (REGON): 380053134. U kunt contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via shop@nologo.cc
 4. Het verstrekken van de gegevens door de Klant op het moment van de bestelling is vrijwillig maar noodzakelijk om aankopen in de winkel te kunnen doen.
 5. De persoonlijke gegevens van de Klant worden uitsluitend verzameld en verwerkt ten behoeve van de bestelling in de winkel, het aangaan van een overeenkomst en de uitvoering van contracten en de verkoop van Goederen door de Verkoper.
 6. Transactiegegevens, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen worden overgedragen aan PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, met statutaire zetel in L-1150, Luxemburg
 7. De Klant heeft het recht om de verwerking van gegevens op te vragen en te staken. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk worden gemeld op het adres van de Verkoper vermeld in punt I.2. Definities of per post naar de volgende e-mail: shop@nologo.cc
 8. Ter bescherming van de persoonlijke gegevens gebruiken de verkoper en zijn zakenpartners (dhosting.pl Sp. z oo) computersystemen zoals een firewall, 256-bit AES i SSL/TLS bestandscodering, wachtwoorden en bieden wij fysieke controles voor de toegang tot onze gebouwen en bestanden om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Elke toegang tot de persoonsgegevens wordt alleen beschikbaar gesteld aan personen die deze nodig hebben voor hun officiële taken.
 9. De Klant heeft recht op toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens die door de verkoper zijn opgeslagen. Indien de Klant informatie wil ontvangen over zijn/haar persoonsgegevens waarover de verkoper beschikt, of om kopieën te ontvangen van de persoonsgegevens of de informatie over het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens, dient hij/zij contact op te nemen met de verkoper op shop@nologo.cc.
 10. De Klant heeft verschillende rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens zoals: het recht op rectificatie (indien de verkoper over onvolledige, verouderde of onjuiste gegevens beschikt, worden deze gerectificeerd), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht om verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens te eisen, het recht op verwijdering, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (denk eraan dat de verkoper al uw claims in der minne wil oplossen) – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. De door de beheerder van de online winkel verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens , over het vrije verkeer van dergelijke gegevens en over de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (Publicatieblad van de EU L 119, blz. 1), hierna te noemen: AVG.

II. Statistieken van gebruikerservaring

Wij kunnen Hotjar gebruiken om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze op welke pagina’s doorbrengen, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om en onze service onderhouden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt voor weergave onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Voor meer details, zie het gedeelte ‘Over Hotjar’ op de ondersteuningssite van Hotjar.

III. Cookie beleid

Gebruik van cookies door no logo.cc.

Een cookie is een korte tekstinformatie die naar uw apparaat wordt verzonden en op uw apparaat wordt geïnstalleerd wanneer u onze website bezoekt. Cookies voorzien ons van statistische gegevens over het gebruikersverkeer en het gebruik van websites door gebruikers. De inhoud van deze bestanden laat echter niet toe de gebruiker te identificeren. Cookies verwerken of bewaren uw persoonlijke gegevens niet. De cookies die wij gebruiken veroorzaken geen configuratiewijzigingen in het apparaat van de gebruiker, noch in de software ervan, en hebben ook geen negatieve invloed op de werking ervan.

Toestemming / Geen toestemming om cookiebestanden op te slaan.

Het opslaan van cookies op het apparaat van de gebruiker kan worden geblokkeerd door de browserinstellingen te configureren die de gebruiker gebruikt. Individuele browsers bieden de mogelijkheid om de opslag van cookies op het apparaat van de gebruiker geheel of gedeeltelijk uit te schakelen. Het kan echter tot gevolg hebben dat niet alle applicaties van onze website goed werken.

Er is geen logo dat gebruikers de mogelijkheid biedt om cookies van onze site te beheren, maar deze optie is nog in ontwikkeling. Als onderdeel van de tijdelijke oplossing presenteren we hieronder een lijst met de cookies die door onze sites worden gebruikt, hun doel en details over de mogelijke stopzetting van de opslag ervan. Neem bij onregelmatigheden contact met ons op.

Sessiecookies: opgeslagen en bewaard op uw apparaat totdat de webbrowser wordt gesloten. Opgeslagen informatie wordt vervolgens permanent uit het geheugen van uw apparaat verwijderd. Dit mechanisme staat het verkrijgen van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van uw apparaat niet toe.

Permanente cookies: opgeslagen en bewaard op uw apparaat totdat ze worden verwijderd. Het sluiten van de webbrowser of het uitschakelen van het apparaat zorgt er niet voor dat ze van uw apparaat worden verwijderd. Dit mechanisme staat het verkrijgen van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van uw apparaat niet toe.

Dit soort cookies worden door ons e-shopsysteem gegenereerd voor doeleinden zoals het onderhouden van artikelen die door de Klant aan het winkelwagentje zijn toegevoegd of het ingelogd blijven in de winkel.

Wij gebruiken ook cookies van externe entiteiten voor de volgende doeleinden:

 • om statistieken samen te stellen, die ons in staat stellen te begrijpen hoe klanten de online winkel gebruiken en om de structuur en inhoud ervan te verbeteren met analytische hulpmiddelen: Google Analytics – via Google Inc., geregistreerd in de VS,
 • om klanten te profileren en op hen afgestemde inhoud weer te geven in advertentienetwerken met online advertentietools: Google AdSense en Google Adwords – via Google Inc., geregistreerd in de VS,
 • om het gedrag van klanten te analyseren – om de weergegeven inhoud af te stemmen op hun profielen, wat het beheer van advertentiecampagnes met analytische hulpmiddelen vergemakkelijkt: DoubleClick – via Google Inc., geregistreerd in de VS,
 • om de Online Shop te promoten met sociale media: Facebook.com – via Facebook Inc., geregistreerd in de VS of Facebook Ierland, geregistreerd in Ierland,
 • om de onlineshop te promoten met sociale media: Instagram – via Instagram LLC., geregistreerd in de VS
 • om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service en ervaring te optimaliseren – via Hotjar Limited, geregistreerd in Malta

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.